chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 20 nî-tāi | Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi
: Chiân 1 nî | 1 nî | 2 nî | 3 nî | 4 nî | 5 nî | 6 nî | 7 nî | 8 nî | 9 nî | 10 nî
5 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 5 nî
V
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 549 nî
Tō-kàu-le̍k 2702 nî
Hoê-le̍k 636 BH~635 BH
Hông-kì 665 nî
Tân-kì 2338 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3765~3766


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 60 – 61
- Shaka Samvat -73 – -72
Iran le̍k -617 – -616
Runic le̍k 255
Assyria le̍k 4755 nî
Ethiopia le̍k -1~0

5 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 5 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 5 nî