Sè-kí: Ch. 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: Ch. 20 nî-tāi Ch. 10 nî-tāi · 0 nî-tāi · 10 nî-tāi 20 nî-tāi
: Ch. 3 Ch. 2 Ch. 1 1 2 · 3 nî · 4 5 6 7 8

3 nîIulius Le̍k-hoat ê pêng-nî, thâu-1-ji̍t sī pài-it.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 3 nî