chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 20 nî-tāi | Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi
: Chiân 3 nî | Chiân 2 nî | Chiân 1 nî | 1 nî | 2 nî | 3 nî | 4 nî | 5 nî | 6 nî | 7 nî | 8 nî
3 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 3 nî
III
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 547 nî
Tō-kàu-le̍k 2700 nî
Hoê-le̍k 638 BH~637 BH
Hông-kì 663 nî
Tân-kì 2336 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3763~3764


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 58 – 59
- Shaka Samvat -75 – -74
Iran le̍k -619 – -618
Runic le̍k 253
Assyria le̍k 4753 nî
Ethiopia le̍k -3~-2

3 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 3 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 3 nî