8 nî

Sè-kí: Ch. 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: Ch. 20 nî-tāi Ch. 10 nî-tāi · 0 nî-tāi · 10 nî-tāi 20 nî-tāi
: 3 4 5 6 7 · 8 nî · 9 10 11 12 13

8 nîIulius Le̍k-hoat ê lūn-nî, thâu-1-ji̍t sī lé-pài.

Sū-kiāⁿ修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 8 nî