Se Hàn (西漢), mā ū kóng Chêng Hàn (前漢), sī kó͘-chá Tiong-kok ê chi̍t-ê tiâu-tāi, kap Tang Hàn (東漢) ha̍p chò Hàn-tiâu. Se Hàn sī tùi chêng 202 nî Lâu Pang (劉邦) kiàn-li̍p Hàn-tiâu khai-sí, kàu kong-goân 9 nî, Ông Bóng (王莽) cheng hông-tè kái kok-hō chò "Sin" ûi-chí.

Kong-goân 1 nî Se Hàn ê hoān-ûi.

Kiò "Se Hàn" sī in-ūi in siat to͘-siâⁿ tī Tiông-an (長安), só͘-chāi tī āu-boé Lâu sèⁿ chèng-koân khoe-ho̍k liáu-āu ê to͘-siâⁿ Lo̍k-iông (洛陽) se-pêng. "Se" sī sú-ka só͘ kì, m̄-sī chit-ê tiâu-tāi kā-tī hō ê miâ.