chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 39 nî | 40 nî | 41 nî | 42 nî | 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî | 47 nî | 48 nî | 49 nî
44 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-báu
kàu
Kap-sîn
Gregorius le̍k 44 nî
XLIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 588 nî
Tō-kàu-le̍k 2741 nî
Hoê-le̍k 596 BH~595 BH
Hông-kì 704 nî
Tân-kì 2377 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3804~3805


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 99 – 100
- Shaka Samvat -34 – -33
Iran le̍k -578 – -577
Runic le̍k 294
Assyria le̍k 4794 nî
Ethiopia le̍k 38~39

44 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 44 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái