chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 40 nî | 41 nî | 42 nî | 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî | 47 nî | 48 nî | 49 nî | 50 nî
45 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 45 nî
XLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 589 nî
Tō-kàu-le̍k 2742 nî
Hoê-le̍k 595 BH~594 BH
Hông-kì 705 nî
Tân-kì 2378 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3805~3806


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 100 – 101
- Shaka Samvat -33 – -32
Iran le̍k -577 – -576
Runic le̍k 295
Assyria le̍k 4795 nî
Ethiopia le̍k 39~40

45 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 45 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái