chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 36 nî | 37 nî | 38 nî | 39 nî | 40 nî | 41 nî | 42 nî | 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî
41 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 41 nî
XLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 585 nî
Tō-kàu-le̍k 2738 nî
Hoê-le̍k 599 BH~598 BH
Hông-kì 701 nî
Tân-kì 2374 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3801~3802


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 96 – 97
- Shaka Samvat -37 – -36
Iran le̍k -581 – -580
Runic le̍k 291
Assyria le̍k 4791 nî
Ethiopia le̍k 35~36

41 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 41 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Titus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 81 nî kòe-sin.

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái