chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi
: 34 nî | 35 nî | 36 nî | 37 nî | 38 nî | 39 nî | 40 nî | 41 nî | 42 nî | 43 nî | 44 nî
39 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sut
kàu
Kí-hāi
Gregorius le̍k 39 nî
XXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 583 nî
Tō-kàu-le̍k 2736 nî
Hoê-le̍k 601 BH~600 BH
Hông-kì 699 nî
Tân-kì 2372 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3799~3800


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 94 – 95
- Shaka Samvat -39 – -38
Iran le̍k -583 – -582
Runic le̍k 289
Assyria le̍k 4789 nî
Ethiopia le̍k 33~34

39 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 39 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái