chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi
: 30 nî | 31 nî | 32 nî | 33 nî | 34 nî | 35 nî | 36 nî | 37 nî | 38 nî | 39 nî | 40 nî
35 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 35 nî
XXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 579 nî
Tō-kàu-le̍k 2732 nî
Hoê-le̍k 605 BH~604 BH
Hông-kì 695 nî
Tân-kì 2368 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3795~3796


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 90 – 91
- Shaka Samvat -43 – -42
Iran le̍k -587 – -586
Runic le̍k 285
Assyria le̍k 4785 nî
Ethiopia le̍k 29~30

35 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 35 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái