chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi
: 16 nî | 17 nî | 18 nî | 19 nî | 20 nî | 21 nî | 22 nî | 23 nî | 24 nî | 25 nî | 26 nî
21 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 21 nî
XXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 565 nî
Tō-kàu-le̍k 2718 nî
Hoê-le̍k 620 BH~619 BH
Hông-kì 681 nî
Tân-kì 2354 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3781~3782


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 76 – 77
- Shaka Samvat -57 – -56
Iran le̍k -601 – -600
Runic le̍k 271
Assyria le̍k 4771 nî
Ethiopia le̍k 15~16

21 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 21 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái