chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi
: 20 nî | 21 nî | 22 nî | 23 nî | 24 nî | 25 nî | 26 nî | 27 nî | 28 nî | 29 nî | 30 nî
25 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 25 nî
XXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 569 nî
Tō-kàu-le̍k 2722 nî
Hoê-le̍k 616 BH~615 BH
Hông-kì 685 nî
Tân-kì 2358 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3785~3786


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 80 – 81
- Shaka Samvat -53 – -52
Iran le̍k -597 – -596
Runic le̍k 275
Assyria le̍k 4775 nî
Ethiopia le̍k 19~20

25 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 25 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái