chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi
: 21 nî | 22 nî | 23 nî | 24 nî | 25 nî | 26 nî | 27 nî | 28 nî | 29 nî | 30 nî | 31 nî
26 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-iú
kàu
Péng-sut
Gregorius le̍k 26 nî
XXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 570 nî
Tō-kàu-le̍k 2723 nî
Hoê-le̍k 615 BH~614 BH
Hông-kì 686 nî
Tân-kì 2359 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3786~3787


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 81 – 82
- Shaka Samvat -52 – -51
Iran le̍k -596 – -595
Runic le̍k 276
Assyria le̍k 4776 nî
Ethiopia le̍k 20~21

26 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 26 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái