chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi
: 22 nî | 23 nî | 24 nî | 25 nî | 26 nî | 27 nî | 28 nî | 29 nî | 30 nî | 31 nî | 32 nî
27 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sut
kàu
Teng-hāi
Gregorius le̍k 27 nî
XXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 571 nî
Tō-kàu-le̍k 2724 nî
Hoê-le̍k 614 BH~613 BH
Hông-kì 687 nî
Tân-kì 2360 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3787~3788


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 82 – 83
- Shaka Samvat -51 – -50
Iran le̍k -595 – -594
Runic le̍k 277
Assyria le̍k 4777 nî
Ethiopia le̍k 21~22

27 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 27 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái