Keng-sí (更始; 23 nî ~ 25 nî) sī Lio̍k-lîm-kun Keng-sí-tè ê liân-hō; chêng-āu 3 tang.

更始
Keng-sí
23 nî ~ 25 nî
Kok-ka
Lio̍k-lîm-kun
Kun-chú
Keng-sí-tè
Tn̂g-té
3 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Keng-sí (Hàn)
Chiap-sio̍k
-
Lio̍k-lîm-kun ê liân-hō Kè-sio̍k
-