Chhù-tāi-ông (次大王 / 차대왕 Chadae-wang; 71 nî  – 165 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-7 tāi kok-ông (146 nî ~ 165 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Sūi-sêng (高遂成 / 고수성 Go Suseong).

6 ~ 11 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng