chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi | 200 nî-tāi
: 165 nî | 166 nî | 167 nî | 168 nî | 169 nî | 170 nî | 171 nî | 172 nî | 173 nî | 174 nî | 175 nî
170 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 170 nî
CLXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 714 nî
Tō-kàu-le̍k 2867 nî
Hoê-le̍k 466 BH~465 BH
Hông-kì 830 nî
Tân-kì 2503 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3930~3931


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 225 – 226
- Shaka Samvat 92 – 93
Iran le̍k -452 – -451
Runic le̍k 420
Assyria le̍k 4920 nî
Ethiopia le̍k 164~165

170 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 170 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 170 nî