Hàn Lêng-tè (漢靈帝, 156 nî  – 189 nî 5 goe̍h 13 ji̍t), miâ Lâu Hông, sī Tong Hàn ê tē 12 tāi hông-tè, 168 nî kàu chêng 189 nî chāi-ūi.

Hàn Lêng-tè
漢靈帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 168 nî – 189 nî
Chêng-jīm Hàn Hoân-tè
Kè-jīm Siàu-tè Piān
Choân-miâ
Lâu Hông (劉宏)
Sē-hō
Hàu Lêng Hông-tè (孝靈皇帝)
Chhut-sì 156 nî
Kòe-sin 189 nî 5 goe̍h 13 ji̍t (33 hòe)