Hàn Hoân-tè (漢桓帝, 132 nî  – 168 nî 1 goe̍h 25 ji̍t), miâ Lâu Chì, sī Tong Hàn ê tē 11 tāi hông-tè, 146 nî kàu chêng 168 nî chāi-ūi.

Hàn Hoân-tè
漢桓帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 146 nî – 168 nî
Chêng-jīm Hàn Chit-tè
Kè-jīm Hàn Lêng-tè
Choân-miâ
Lâu Chì (劉志)
Sē-hō
Hàu Hoân Hông-tè (孝桓皇帝)
Biō-hō
Ui-chong (威宗)
Chhut-sì 132 nî
Kòe-sin 168 nî 1 goe̍h 25 ji̍t (36 hòe)