chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi | 200 nî-tāi
: 168 nî | 169 nî | 170 nî | 171 nî | 172 nî | 173 nî | 174 nî | 175 nî | 176 nî | 177 nî | 178 nî
173 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-chú
kàu
Kùi-thiú
Gregorius le̍k 173 nî
CLXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 717 nî
Tō-kàu-le̍k 2870 nî
Hoê-le̍k 463 BH~462 BH
Hông-kì 833 nî
Tân-kì 2506 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3933~3934


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 228 – 229
- Shaka Samvat 95 – 96
Iran le̍k -449 – -448
Runic le̍k 423
Assyria le̍k 4923 nî
Ethiopia le̍k 167~168

173 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 173 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 173 nî