Sè-kí: 1 sè-kí · 2 sè-kí · 3 sè-kí
Nî-tāi: 150 nî-tāi 160 nî-tāi · 170 nî-tāi · 180 nî-tāi 190 nî-tāi
: 173 174 175 176 177 · 178 nî · 179 180 181 182 183

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Balbinus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 238 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 178 nî