chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi
: 159 nî | 160 nî | 161 nî | 162 nî | 163 nî | 164 nî | 165 nî | 166 nî | 167 nî | 168 nî | 169 nî
164 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-báu
kàu
Kap-sîn
Gregorius le̍k 164 nî
CLXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 708 nî
Tō-kàu-le̍k 2861 nî
Hoê-le̍k 472 BH~471 BH
Hông-kì 824 nî
Tân-kì 2497 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3924~3925


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 219 – 220
- Shaka Samvat 86 – 87
Iran le̍k -458 – -457
Runic le̍k 414
Assyria le̍k 4914 nî
Ethiopia le̍k 158~159

164 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 164 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

  • Macrinus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 218 nî kòe-sin.

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 164 nî