Sè-kí: 1 sè-kí · 2 sè-kí · 3 sè-kí
Nî-tāi: 140 nî-tāi 150 nî-tāi · 160 nî-tāi · 170 nî-tāi 180 nî-tāi
: 159 160 161 162 163 · 164 nî · 165 166 167 168 169

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Macrinus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 218 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 164 nî