Sè-kí: 2 sè-kí · 3 sè-kí · 4 sè-kí
Nî-tāi: 190 nî-tāi 200 nî-tāi · 210 nî-tāi · 220 nî-tāi 230 nî-tāi
: 213 214 215 216 217 · 218 nî · 219 220 221 222 223

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Gallienus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 268 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Macrinus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 164 nî chhut-sì.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 218 nî