Kiàn-an (建安; 196 nî ~ 220 nî) sī Tong Hàn Hiàn-tè ê liân-hō; chêng-āu 25 tang.

建安
Kiàn-an
196 nî ~ 220 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Hiàn-tè
Tn̂g-té
25 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Kiàn-an (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Heng-pêng
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iân-khong