Hàn Hiàn-tè (漢獻帝, 181 nî 4 goe̍h 2 ji̍t – 234 nî 4 goe̍h 21 ji̍t), miâ Lâu Hia̍p (劉協), sī Hàn-tiâu choè-āu chi̍t ê hông-tè, 189 nî kàu 220 nî chāi-ūi.

Hàn Hiàn-tè
漢獻帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 189 nî – 220 nî
Chêng-jīm Siàu-tè Piān
Kè-jīm Hàn Chiau-lia̍t-tè
Gūi Bûn-tè (Chô Gūi)
Choân-miâ
Lâu Hia̍p (劉協)
Sē-hō
Hàu Hiàn Hông-tè (孝獻皇帝)
Hàu Bín Hông-tè (孝愍皇帝)
Chhut-sì 181 nî 4 goe̍h 2 ji̍t(181-04-02)
Kòe-sin 234 nî 4 goe̍h 21 ji̍t (53 hòe)