Lâu Pī (劉備, 161 nî  – 223 nî ) piáu-jī Hân-tek (玄德), sī Sam-kok sî-kî Sio̍k Hàn ê khai-kok hông-tè. I sī Hàn-tiâu ê chong-chhin, hō͘ lâng kiò choè „Lâu Hông-siok“ (劉皇叔).

Lâu Pī

«Sam-kok-ián-gī» ū i kap Koan Ú, Tiuⁿ Hui „Thô-hn̂g sam kiat-gī“ (桃園三結義) ê kò͘-sū, kî-si̍t le̍k-sú leh bô chiah tāi-chì.