Lâu Siân (劉禪, 207 nî  – 271 nî ) sī Sam-kok sî-kî Sio̍k Hàn ê tē 2 tāi hông-tè. I tī 223 nî kàu 263 nî chāi-ūi.

Hàn Hoâi-tè
漢懷帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Sio̍k Hàn ê hông-tè
Chāi-ūi 223 nî – 263 nî
Chêng-jīm Hàn Chiau-lia̍t-tè
Kè-jīm Chìn Bú-tè (Chìn-tiâu)
Choân-miâ
Lâu Siân (劉禪)
Sē-hō
Hàu Hoâi Hông-tè (孝懷皇帝)
Lāu-pē Hàn Chiau-lia̍t-tè
Chhut-sì 207 nî
Kòe-sin 271 nî