Chìn Bú-tè (晉武帝; 236 nî  – 290 nî 5 goe̍h 16 ji̍t) sī Tiong-kok Se Chìn ê tē-1 tāi hông-tè; pún-miâ hō-chòe Su-má Iām (司馬炎).

Chìn Bú-tè
晉武帝
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 266 nî – 290 nî
Kè-jīm Chìn Hūi-tè
Choân-miâ
Su-má Iām (司馬炎)
Sē-hō
Bú Hông-tè (武皇帝)
Biō-hō
Sè-chó͘ (世祖)
Chhut-sì 236 nî
Kòe-sin 290 nî 5 goe̍h 16 ji̍t (54 hòe)