Sam-kok Ián-gī

(Tùi Sam-kok-ián-gī choán--lâi)

Sam-kok-ián-gī (三國演義) sī Tiong-kok bûn-ha̍k ê 1 ê keng-tián chok-phín, tī Bêng-tiâu ê sî-hāu chhut-pán.

Sam-kok-ián-gī

Chiah chu kóng ê sī Sam-kok sî-tāi ê le̍k-sú kò͘-sū.