Koan Ú (關羽, ?  – 220 nî ), piáu-jī Hûn-tióng (雲長), sī Sam-kok sî-gî Sio̍k-hàn ê chiong-kun, hō͘ kin-á-ji̍t chin chē lâng kiò choè Koan Kong (關公) ia̍h-sī Bú-sèng (武聖).

«Sam-kok-ián-gī» ū i kap Lâu Pī, Tiuⁿ Hui „Thô-hn̂g sam kiat-gī“ (桃園三結義) ê kò͘-sū, kî-si̍t le̍k-sú leh bô chiah tāi-chì.