chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 190 nî-tāi | 200 nî-tāi | 210 nî-tāi | 220 nî-tāi | 230 nî-tāi | 240 nî-tāi | 250 nî-tāi
: 218 nî | 219 nî | 220 nî | 221 nî | 222 nî | 223 nî | 224 nî | 225 nî | 226 nî | 227 nî | 228 nî
223 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-în
kàu
Kùi-báu
Gregorius le̍k 223 nî
CCXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 767 nî
Tō-kàu-le̍k 2920 nî
Hoê-le̍k 411 BH~410 BH
Hông-kì 883 nî
Tân-kì 2556 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3983~3984


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 278 – 279
- Shaka Samvat 145 – 146
Iran le̍k -399 – -398
Runic le̍k 473
Assyria le̍k 4973 nî
Ethiopia le̍k 217~218

223 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 223 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 223 nî