Ngô͘ (Sam-kok)

(Tùi Sun Ngô͘ choán--lâi)

Ngô͘ (; 229 nî - 280 nî) sī Tiong-kok Sam-kok ê kî-tiong chi̍t-ê kok-ka, iū-koh hō-chòe Tong-ngô͘ (東吳) ia̍h-sī Sun-ngô͘ (孫吳). Ngô͘-kok sī iû Sun Chhek khai-sí kiàn-siat, in sió-tī Sun Khôan khai-kok ê kok-ka.

Sam-kok.