San-siōng-ông (山上王 / 산상왕 Sansang-wang; ?  – 227 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-10 tāi kok-ông (197 nî ~ 227 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Iân-iu (高延優 / 고연우 Go Yeon-u).

6 ~ 11 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng