Hông-chho͘ (Chô Gūi)

Hông-chho͘ (黃初; 220 nî ~ 226 nî) sī Chô Gūi Bûn-tè ê liân-hō; chêng-āu 7 tang.

黃初
Hông-chho͘
220 nî ~ 226 nî
Kok-ka
Chô Gūi
Kun-chú
Bûn-tè
Tn̂g-té
7 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Hông-chho͘ (Chô Gūi)
Chiap-sio̍k
-
Chô Gūi ê liân-hō Kè-sio̍k
Thài-hô