Sun Khoân (孫權, 182 nî  – 252 nî ), piáu-jī Tiōng-bô͘ (仲謀), sī Sam-kok sî-gî Sun Ngô͘ ê khai-kok hông-tè. 229 nî kàu 252 nî chāi-ūi.

Ngô͘ Tāi-tè
吳大帝
Sun Ngô͘ ê hông-tè
Sun Ngô͘ ê hông-tè
Chāi-ūi 229 nî – 252 nî
Chêng-jīm Hàn Hiàn-tè (Hàn-tiâu)
Kè-jīm Sun Liāng
Choân-miâ
Sun Khoân (孫權)
Sē-hō
Tāi Hông-tè (大皇帝)
Biō-hō
Thài-chó͘ (太祖)
Chhut-sì 182 nî
Kòe-sin 252 nî