chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi
: 46 nî | 47 nî | 48 nî | 49 nî | 50 nî | 51 nî | 52 nî | 53 nî | 54 nî | 55 nî | 56 nî
51 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 51 nî
LI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 595 nî
Tō-kàu-le̍k 2748 nî
Hoê-le̍k 589 BH~588 BH
Hông-kì 711 nî
Tân-kì 2384 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3811~3812


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 106 – 107
- Shaka Samvat -27 – -26
Iran le̍k -571 – -570
Runic le̍k 301
Assyria le̍k 4801 nî
Ethiopia le̍k 45~46

51 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 51 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 51 nî