chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi
: 55 nî | 56 nî | 57 nî | 58 nî | 59 nî | 60 nî | 61 nî | 62 nî | 63 nî | 64 nî | 65 nî
60 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 60 nî
LX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 604 nî
Tō-kàu-le̍k 2757 nî
Hoê-le̍k 580 BH~579 BH
Hông-kì 720 nî
Tân-kì 2393 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3820~3821


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 115 – 116
- Shaka Samvat -18 – -17
Iran le̍k -562 – -561
Runic le̍k 310
Assyria le̍k 4810 nî
Ethiopia le̍k 54~55

60 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 60 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 60 nî