chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi
: 58 nî | 59 nî | 60 nî | 61 nî | 62 nî | 63 nî | 64 nî | 65 nî | 66 nî | 67 nî | 68 nî
63 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 63 nî
LXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 607 nî
Tō-kàu-le̍k 2760 nî
Hoê-le̍k 576 BH~575 BH
Hông-kì 723 nî
Tân-kì 2396 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3823~3824


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 118 – 119
- Shaka Samvat -15 – -14
Iran le̍k -559 – -558
Runic le̍k 313
Assyria le̍k 4813 nî
Ethiopia le̍k 57~58

63 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 63 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 63 nî