Kim-koan Ka-iâ (金官伽倻 / 금관가야 Geumgwan Gaya), mā hō-chò Pún-ka-iâ (本伽倻 / 본가야 Bon-Gaya) he̍k-chiá Kó͘-siâ Hân-kok (狗邪韓國), sī Ka-iâ liân-bêng ê Siú-lō͘-ông khì-chō ê kun-chú kok-ka.

Ka-iâ, Pek-chè kap Sin-lô saⁿ-kok ê hêng-sè-tô͘