Siú-lō͘-ông (首露王 / 수로왕 Suro-wang; 42 nî  – 199 nî ) sī Kim-koan Ka-iâ ê tē-1 tāi kok-ông, pún-miâ hō-chò Kim Siú-lō͘ (金首露 / 김수로 Gim Suro).

Siú-lō͘-ông ê bōng