Kàu-hông Anicetus

Kàu-hông Anicetus (La-teng-bûn: Anicetus, ?  – 167 nî 4 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-11 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Anicetus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Anicetus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Soterius