Kàu-hông Soterius

Kàu-hông Soterius (La-teng-bûn: Soterius, ?  – 174 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-12 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Soterius ê ōe-siōng.
Kàu-hông Soterius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Anicetus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eleuterus