Kàu-hông Eleuterus

Kàu-hông Eleuterus (La-teng-bûn: Eleuterus, ?  – 189 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-13 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Eleuterus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Eleuterus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Soterius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Victor 1-sè