Kàu-hông Anterus (?  – 236 nî 1 goe̍h 3 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-19 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Anterus
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 235 nî 11 goe̍h 21 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 236 nî 1 goe̍h 3 ji̍t
Chêng-jīm Pontianus
Kè-jīm Fabianus
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Lô-má Tè-kok Calabria Petilia Policastro
Kòe-sin 236 nî 1 goe̍h 3 ji̍t
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 1 goe̍h 3 ji̍t (Lô-má Thian-chú-kàu)
8 goe̍h 18 ji̍t (Lō͘-se-a Chèng-kàu-hoē)
Kàu-hông Anterus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pontianus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Fabianus