Kàu-hông Pontianus

Kàu-hông Pontianus (La-teng-bûn: Pontianus, ?  – 235 nî 10 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-18 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Pontianus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Pontianus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Urbanus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anterus