Kàu-hông Urbanus 1-sè

Kàu-hông Urbanus 1-sè (La-teng-bûn: Urbanus I, ?  – 230 nî 8 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-17 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Urbanus 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Urbanus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Callistus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pontianus