Caelestinus 1-sè (?  – 432 nî 4 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-43 jīm kàu-hông; tī 422 nî kàu 432 nî chāi-ūi.

Caelestinus 1-sè
Kàu-hông Caelestinus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sixtus 3-sè