Kàu-hông Cornelius

Kàu-hông Cornelius (La-teng-bûn: Cornelius, ?  – 253 nî 6 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-21 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Cornelius ê ōe-siōng.
Kàu-hông Cornelius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Fabianus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lucius 1-sè