Kàu-hông Lucius 1-sè

Kàu-hông Lucius 1-sè (La-teng-bûn: Lucius I, ?  – 254 nî 3 goe̍h 5 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-22 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Lucius 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Lucius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Cornelius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 1-sè