254 nî

Sè-kí: 2 sè-kí · 3 sè-kí · 4 sè-kí
Nî-tāi: 230 nî-tāi 240 nî-tāi · 250 nî-tāi · 260 nî-tāi 270 nî-tāi
: 249 250 251 252 253 · 254 nî · 255 256 257 258 259

Sū-kiāⁿ修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Bô ji̍t-kî修改

  • Numerianus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 284 nî kòe-sin.

Kòe-sin修改

Siong-koan修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 254 nî