chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 220 nî-tāi | 230 nî-tāi | 240 nî-tāi | 250 nî-tāi | 260 nî-tāi | 270 nî-tāi | 280 nî-tāi
: 245 nî | 246 nî | 247 nî | 248 nî | 249 nî | 250 nî | 251 nî | 252 nî | 253 nî | 254 nî | 255 nî
250 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 250 nî
CCL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 794 nî
Tō-kàu-le̍k 2947 nî
Hoê-le̍k 384 BH~383 BH
Hông-kì 910 nî
Tân-kì 2583 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4010~4011


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 305 – 306
- Shaka Samvat 172 – 173
Iran le̍k -372 – -371
Runic le̍k 500
Assyria le̍k 5000 nî
Ethiopia le̍k 244~245

250 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 250 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 250 nî